ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem projektów inwestycyjnych dotyczących energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wiatrowych i biogazowni.
Nasze działania dotyczą głównie koncepcji techniczno-ekonomicznych, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i niezbędnych uzgodnień łącznie z warunkami technicznymi i przyłączeniowymi oraz finalnie otrzymania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jesteśmy także przygotowani do prowadzenia nadzorów autorskich i inwestorskich nad realizacją inwestycji.
Wspólnie z naszym partnerem, firmą Windhunter, opracowujemy ekspertyzy wietrzności i produktywności dla farm wiatrowych.
Od początku 2006 roku realizujemy własne projekty w dziedzinie energetyki odnawialnej.