KSM Energia sp. z o.o. jest spółką celową powołaną w październiku 2009 roku do realizacji inwestycji pod nazwą Zespół Elektrowni Wiatrowych Żeńsko. Głównym profilem działalności Firmy jest produkcja energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Właścicielami KSM Energia są Ewa Contet, Agnieszka Małaszuk, Norbert Kiderys, Andrzej Stadnik oraz Krzysztof Stadnik.
Opis Projektu Żeńsko
Projekt  "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych ŻEŃSKO o mocy 7,5 MW w gminie Krzęcin" zlokalizowany jest w miejscowości Żeńsko, Gmina Krzęcin, Powiat Choszczno, Województwo Zachodniopomorskie, ok 100km na południowy wschód od Szczecina. Składa się z trzech urządzeń firmy GE 2.5 xl, każde o mocy 2,5MW, o średnicy rotora 100m i wysokości piasty 100m. Moc sumaryczna projektu wynosi 7,5 MW.
Zespół Elektrowni Wiatrowych Żeńsko został podłączony do sieci przez Enea Operator sp. z o.o. Prace budowlane zostały zakończone we wrześniu 2011r.  Dostawcą turbin oraz usług serwisowych na etapie eksploatacji jest firma GE Wind Energy GmbH Salzbergen, natomiast generalnym wykonawcą prac budowlanych firma HQ sp. z o.o. ze Szczecina. Nadzór inwestorski pełniło Renpro sp. z o.o.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, konkurs nr 2/POIiŚ/9.4/2010. Wartość dofinansowania wynosi 20 249 847,73 PLN, przy całkowitej wartości projektu 38 435 961,03 PLN. Numer umowy o dofinansowanie: POIS.09.04-00-00-053/10-00. Projekt finansowany jest także ze środków własnych Spółki oraz kredytem inwestycyjnym udzielonym przez bank BGŻ S.A. Produkcja energii rozpoczęła się we wrześniu 2011 r. www.pois.gov.pl