KONTAKT

Renpro Sp. z o. o.
ul. Małopolska 43
70-515 Szczecin
tel./fax.: +48 91 812 15 32

Menadżer Projektu: Marek Socha +48 512 891 879
Menadżer Projektu: Kacper Włodarczyk +48 512 891 746

Konto
BGŻ S.A. ; nr konta: 98 2030 0045 1110 0000 0182 1650
SWIFT/BIC: G O P Z P L P W         IBAN: PL98203000451110000001821650
NIP: 854 21 66 221
Regon: 812549246