Spółka RENPRO istnieje od 2004 roku i specjalizuje się w prowadzeniu projektów, które zgodnie z ustawą
Prawo Ochrony Środowiska, Prawem Budowlanym i Ustawą o Zagospodarowaniu Przestrzennym wymagają
dostępu społeczeństwa do informacji oraz opracowania raportów oddziaływania na środowisko.
Tradycyjne źródła energii nie podlegają samoistnej odnowie, a proces ich wykorzystania postępuje znacznie szybciej niż ich odtwarzanie. Zasoby, z których dotychczas pozyskiwano tzw. czarną energię tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny ulegają coraz szybszemu i nieodwracalnemu zużyciu. Fakt ten związany jest przede wszystkim z postępującą industrializacją współczesnego świata. Dlatego też, abyśmy w niedalekiej przyszłości nie stracili możliwości czerpania korzyści pochodzących z tych dobór konieczne jest zaangażowanie naturalnych i odnawialnych źródeł w produkcję energii.
Ambicją Spółki RENPRO jest uczestnictwo w tym procesie poprzez pracę nad projektami odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim dotyczących energii wiatrowej, biomasy oraz biogazu.
Spółka zatrudnia profesjonalny zespół menadżerów projektów, inżynierów z uprawnieniami projektowymi i budowlanymi (konstrukcyjne, sanitarne, urbanistyczne), jak i biegłego ds. ocen oddziaływania na środowisko. Współpracujemy ze sprawdzonym personelem w dziedzinach niezbędnych do rzetelnej i terminowej realizacji projektów.
W swej działalności przedsiębiorstwo wykonało szereg projektów z dziedziny odnawialnych źródeł energii, w tym dokumentacje budowlane dla farm wiatrowych o sumarycznej mocy ponad 250 MW i kotłowni opalanych biomasą o mocy ponad 10 MW.